Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu apgaismojuma izbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/39.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.06.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_39.doc

1_pielikums_darbu_apjomi.xls

9_pielikums_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

ozolk-proj.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ielu apgaismojuma izbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/39.

Saistībā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā jāveic būtiski grozījumi, Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi iepirkumu pārtraukt.