Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu apgaismojuma izbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/44.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_44.doc

Pārējie iepirkuma dokumenti - dokum-ozolk.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ielu apgaismojuma izbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/44.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “OMS”, reģ. Nr. 42103000774, ar līgumcenu bez PVN 46758,63 EUR.

Lemums_2017_44.pdf

Ligums_Nr_GND_2017_44.pdf

Vienosanas_Nr_1_pie_liguma_Nr_GND_2017_44.pdf