Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/45.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_45.doc

pielikums_1_pieteikums.docx

pielikums_2_tehniskas_specifikacijas.xlsx

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

pielikums__4_liguma_projekts.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/45.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.jūlijā nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Kartupeļu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 2002,00 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Kartupeļu piegāde Jaungulbenes pagasta izglītības iestādēm” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 1540,00 EUR;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Kartupeļu piegāde Lejasciema pagasta izglītības iestādēm” SIA “Kukūze”, reģistrācijas Nr. 44103067341, ar līgumcenu bez PVN 630,00 EUR;

4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Kartupeļu piegāde Litenes sākumskolai” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 880,00 EUR;

5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā “Kartupeļu piegāde Rankas izglītības iestādēm” SIA “Kukūze”, reģistrācijas Nr. 44103067341, ar līgumcenu bez PVN 990,00 EUR;

6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā “Kartupeļu piegāde Stradu pagasta izglītības iestādēm” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 2530,00 EUR;

7. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 7.daļā “Kartupeļu piegāde Druvienas sākumskolai” SIA “Kukūze”, reģistrācijas Nr. 44103067341, Dārzi 9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, ar līgumcenu bez PVN 135,00 EUR;

8. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 8.daļā “Kartupeļu piegāde Galgauskas pamatskolai” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 1100,00 EUR;

9. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 9.daļā “Kartupeļu piegāde K.Valdemāra sākumskolai” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 396,00 EUR;

10. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 10.daļā “Kartupeļu piegāde Stāmerienas pamatskolai” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 550,00 EUR;

11. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 11.daļā “Kartupeļu piegāde Lizuma vidusskolai” SIA “Kukūze”, reģistrācijas Nr. 44103067341, ar līgumcenu bez PVN 1134,00 EUR;

12. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 12.daļā “Kartupeļu piegāde Sociālās aprūpes centram “Tirza”” SIA “Kukūze”, reģistrācijas Nr. 44103067341, Dārzi 9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, ar līgumcenu bez PVN 360,00 EUR;

13. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 13.daļā “Kartupeļu piegāde Sociālās aprūpes centram “Siltais” un tā struktūrvienībai „Dzērves”” L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 1496,00 EUR.

 Lemums_2017_45.pdf

Ligums_1_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_2_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_3_dala_SIA_Kukuze

Ligums_4_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_5_dala_SIA_Kukuze

Ligums_6_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_7_dala_SIA_Kukuze

Ligums_8_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_9_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_10_dala_KS_Kopdarbs

Ligums_11_dala_SIA_Kukuze

Ligums_12_dala_SIA_Kukuze

Ligums_13_dala_KS_Kopdarbs