Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamā mājā “Blomīte””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.07.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_47.doc

pielikums_1_darbu_apjomi.xls

Buvatlauja_Blomite.pdf

Blomite_buvniecibas_iesniegums.pdf

Blomite.zip

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamā mājā “Blomīte””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/47.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 24.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Halle B”, reģistrācijas Nr. 40003296208, ar līgumcenu bez PVN 39385,32 EUR.

Lēmums

Ligums_Halle_B.pdf