Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kalēju ielas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/52/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_52.doc

buvprojekts-kaleju.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kalēju ielas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/52/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 3600,00 EUR.

Lemums_2017_52.pdf

Ligums_SIA_Sistemeksperts