Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grīdas remonts Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībā “Līgo pagasta bibliotēka””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/55.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_55.doc

pielikumi-nr55.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grīdas remonts Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībā “Līgo pagasta bibliotēka””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/55.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 4266,37 EUR.

Lemums_2017_55.pdf

 Ligums_VB.pdf