Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas jumta seguma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/57.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_57.doc

Apliecinajuma_Karte_BJSS.pdf

BJSS_Jumts.zip

pielikums_1_darbu_apjomi.xlsx

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas jumta seguma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/57.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 14.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “CLEANHOUSE”, reģ. Nr. 40003371991, ar līgumcenu bez PVN 31842,14 EUR.

Lemums_2017_57

Ligums_2017_57