Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/61.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_61

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/61.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 31.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN 30113,70 EUR.

Lemums_2017_61

Ligums_LAU_61.pdf