Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla nomaiņa Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/62.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_62

pielikums_2_Darbu_apjomi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures katla nomaiņa Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/62.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 31.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RUBATE”, reģistrācijas Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 18387,71 EUR.

Lemums_2017_62

Ligums_SIA_RUBATE.pdf