Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Bērnu rotaļu laukuma un žoga izbūve Lejasciemā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/66/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_66.doc

pielikums_1_Darbu_apjomi.xlsx

buvatlauja_bernu_laukums.pdf

buvprojekts_bernu_laukums.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Bērnu rotaļu laukuma un žoga izbūve Lejasciemā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/66/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 19.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “MK Dizains”, reģ. Nr. 45403024800, ar līgumcenu bez PVN 22334,44 EUR.

Lemums_2017_66.pdf

Ligums_MK_Dizains.pdf

Vienosanas_Nr_1_SIA_MK_Dizains