Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde ar iestrādi Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/68.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_68.doc

7_pielikums_Galgauskas_celu_karte.pdf

8_pielikums_Galgauskas_ielu_karte.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/68.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 19.septembrī nolēmusi atzīt par Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 4907,00 EUR.

Lemums_2017_68.pdf

Ligums_LAU.pdf