Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/69/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_69.doc

buvprojekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/69/ERAF, 2017.gada 3.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN 37800,00 EUR.

Lemums_2017_69.pdf

Ligums_2017_69