Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa izbūve Litenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/73.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_73.doc

pielik73.zip

citi-dok73.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gājēju celiņa izbūve Litenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/73, iesniegtos piedāvājumus, 2017.gada 5.oktobrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.