Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/79.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.11.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_79.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/79, 2017.gada 6.novembrī ir nolēmusi:

1) atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde daudzdzīvokļu mājai “Veiši””, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 3600,00 EUR;

2) atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldei”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 5760,00 EUR;

3) atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 6000,00 EUR;

4) atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Malkas piegāde Galgauskas pagasta kultūras namam”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 1440,00 EUR.

Lemums_2017_79.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_1_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_2_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_3_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_4_dala.pdf