Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/80.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_80.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Nākotnes ielas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/80, 2017.gada 30.novembrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 18600,00 EUR.

Zinojums_GND_2017_80.pdf

Ligums_2017_80.pdf