Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/83.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.11.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_83.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/83.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 15.novembrī nolēmusi:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta iestāžu vajadzībām””, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, “Dzirnavkalns”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, ar līgumcenu bez PVN 4231,30 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, 30 centi).

2. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta iestāžu vajadzībām”, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, “Dzirnavkalns”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, ar līgumcenu bez PVN 4309,20 EUR (četri tūkstoši trīs simti deviņi euro, 20 centi).

Lemums_GND_2017_83.pdf

Ligums_SIA_Dzirnavkalns_J_1_dala.pdf

Ligums_SIA_Dzirnavkalns_J_2_dala.pdf

Vienosanas_Nr_1_pie_liguma_SIA_Dzirnavkalns_J_2_dala.pdf