Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/84.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_84.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/84.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu 32962,97 EUR bez PVN.

Lemums_GND_2017_84.pdf

Ligums_LVC_2017.pdf