Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Lizuma muižas parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/14/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2018_14.doc

Buvprojekts_Lizuma_muizas_parka_parbuve.pdf

pielikums_1_Darbu_apjomi.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Lizuma muižas parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/14/ELFLA, 2018.gada 28.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģistrācijas Nr. 44103058866, ar līgumcenu 28881,27 EUR bez PVN.

Lemums_2018_14.pdf

Ligums_SIA_Ambergold.pdf