Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/17.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_17.doc

1_dala_Ligo_pagasta_celu_karte.pdf

2_dala_Tirzas_pagasta_celu_karte.pdf

2_dala_Tirzas_pagasta_ielu_karte.pdf

3_dala_Rankas_pagasta_celu_karte.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, identifikācijas Nr. GND-2018/17, 2018.gada 21.martā ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 1534,71;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 2211,50;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 3470,40.

Lemums_2018_17.pdf

Ligums_SIA_8CBR_1_dala.pdf

Ligums_SIA_8CBR_2_dala.pdf

Ligums_SIA_8CBR_3_dala.pdf