Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/20.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_20

pielikums_1.2_Krāsu_skices

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/20, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 16.aprīlī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.