Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.05.2018. plkst.10.00.

Nolikums_un_pielikumi

3_pielikums_Darbu_apjomi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā”, identifikācijas Nr. GND-2018/26, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 28.maijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “M-2”, reģ. Nr. 40103038401, ar līgumcenu bez PVN 15025,02 EUR.

Lēmums

Ligums_SIA_M_2