Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_34

pielikums_1_darbu_apjomi

Buvatlauja

Buvprojekts_Staku PII apkartnes labiekartosana

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu         

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/34, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 13.jūlijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.