Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.07.2018. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2018_kartupeli

pielikums_1_pieteikums

pielikums_2_tehniska_specifikacija

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums

pielikums_4_liguma_projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nams" ēkā", identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju KS "Kopdarbs", reģistrācijas Nr. 44603001430, ar līgumcenu 15694,97 EUR bez PVN.

Lemums_GND_2018_36

Ligums_KS_Kopdarbs

Vienošanās