Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2018. plkst.10.00.

Nolikums

Apliecinājuma karte

Pielikums1

AVK_Tirzas_Biedribas_nams

 KM_Tirzas_Biedribas_nams

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „KATLUMĀJA”, reģistrācijas Nr. 40003978707, ar līgumcenu bez PVN 42032,57 EUR

Lemums_2018_41

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, pamatojoties uz 20.08.2018. SIA „KATLUMĀJA” vēstuli, atkārtoti izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 21.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 57845,59 EUR.

Lemums_2018_41_2

Ligums_SIA_Rubate

Vienosanas_Nr_1_pie_GND_2018_41