Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/49.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2018. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2018_49

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. GND-2018/49, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 4.septembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, ar līgumcenu 31934,70 EUR bez PVN.

Lēmums

Ligums_VAS_Latvijas_autocelu_uzturetajs