Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_50

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/50.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.

Ligums_1.dala

Ligums_2.dala

Ligums_3.dala

Ligums_4.dala