Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/52/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.08.2018. plkst.10.00.

Nolikums un pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/52/ELFLA, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 27.augustā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.