Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā", identifikācijas Nr. GND-2018/69.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.11.2018. pulksten 10.00.

Nolikums_GND_2018_69

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/69, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 6.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ELEVET”, reģ. Nr. 40103703622, ar līgumcenu 12235,00 EUR.

Lemums_2018_69

Ligums_SIA_Elevet_