Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada Līgo pagasta, Beļavas pagasta un Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/71.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.11.2018. plkst.10.00

Nolikums_GND_2018_71

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta, Beļavas pagasta un Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/71, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 14.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 4760,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 4200,00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 16683,00 EUR.

Lemums_2018_71

Ligums_1_dala_SIA_Silmalas

Ligums_2_dala_SIA_Silmalas

Ligums_3_dala_SIA_Silmalas