Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/75.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst. 10.00.

Nolikums_GND_2018_75

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu         

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2018/75, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 5.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Asigne”, reģ. Nr. 45403004664, ar līgumcenu 28062,00 EUR.

Lemums_2018_75

Ligums_SIA_Asigne