Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/73.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_73