Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Būvprojekts

Būvatļauja_internāts.pdf

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 30.maijam, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_2017_27_GROZITS.doc

pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xls

Jautājumi_atbildes_13052017.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 199993,46 EUR.

Zinojums_GND-2017_27.pdf

Ligums_SIA_Vidzemes_Buvnieks.pdf