Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/32/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_32_ERAF.doc

Pārējie iepirkuma dokumenti: 032dokument.zip

Jautājumi_atbildes_07062017.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/32/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 22.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RUFS”, reģistrācijas Nr. 44103027283, Brīvības iela 97D, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, ar līgumcenu bez PVN 197604.71 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti četri euro, 71 cents).

Zinojums_GND_2017_32_ERAF.pdf

Ligums_SIA_RUFS.pdf