Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/40/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2017. plkst. 10.00.

Nolikums_2017_40_ERAF.doc

alej-pielik06.zip

Buvatlauja.pdf

Jaungulbenes_alejas.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/40/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka jāveic būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajās specifikācijās, bez grozījumu veikšanas būvprojektā būvniecība nav veicama.