Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/56.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_56.doc

pielikums_1_atklata_konkursa_pieteikums.docx

pielikums_2_tehniska_specifikacija.xlsx

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

4piel.docx

ielikums_5_liguma_projekts.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/56.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 31.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju A/S “Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, ar līgumcenu bez PVN 85348,90 EUR.

Zinojums_GND_2017_56