Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_60_ERAF.doc

Buvatlauja.pdf

buvprojekts.zip

pielikumi-nr60.zip

 Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 14.septembrim, plkst. 10.00.

Grozījumi nolikumā

Nolikums_grozīts

Būvkonstrukcija

Pielikums1- darbu apjomi (grozīts)

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 20.septembrim, plkst. 10.00.

GP-4_Labiek_05.09.2017.pdf

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Jautājumi_atbildes_05_08_2017.doc

Nolikums_2017_60_ERAF_GROZITS.doc

Pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xls

pielikums_9_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr4.doc

Pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xls

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 3.oktobrim, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

Nolikums_2017_60_ERAF_GROZITS.doc

BK_16.pdf

Pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xls

 

Jautajumi_atbildes_25_09_2017.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 13.oktobrim, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr7.doc

Nolikums_2017_60_ERAF_GROZITS.doc

pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xls

 

Jautajums_atbilde_09_10_2017.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, 2017.gada 15.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu bez PVN 1958287,24 EUR.

Zinojums_GND_2017_60.pdf