Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Augļu, ogu un dārzeņu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/64.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_64

1_pielikums_atklata_konkursa_pieteikums

2_pielikums_tehniskas_specifikacijas

3_pielikums_tehniskais_finansu_piedavajums

4_pielikums_pieredzes_saraksts

5_pielikums_liguma_projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Augļu, ogu un dārzeņu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/64.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 26.septembrī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 1.daļā “Nesezonā audzētu dārzeņu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” SIA “LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN 8544,30 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 2.daļā “Dienvidu reģionu augļu un ogu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” SIA “KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 14091,11 EUR.