Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.11.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_74.doc

tehn-spec.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

pielikums_5_finansu_piedavajums_GROZITS.doc

Tehniska_specifikacija_6_dala_GROZITS.docx

Tehniska_specifikacija_8_dala_GROZITS.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 9.novembrī ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 4.daļā “Gulbenes novada Līgo pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” ZS "Maldupi", reģ. Nr. 44101035303, ar līgumcenu bez PVN 483,52 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 8.daļā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “ARKA”, reģ. Nr. 44603001708, ar līgumcenu bez PVN 523,03 EUR.

Zinojums_GND_2017_74_1.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74, 2017.gada 21.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 612,54 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 665,05 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” ZS “Lejas Zosēni”, reģ. Nr. 54101032671, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 548,05 EUR;
  4. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 5.daļā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 414,13 EUR;
  5. pārtraukt atklāta konkursa daļu “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, finanšu līdzekļu trūkuma dēļ;
  6. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 7.daļā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 417,14 EUR.

Zinojums_GND_2017_74_2