Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_3_Stameriena.doc

pielikumi03.zip

buvproj.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 10.00.

Jautajums_atbilde_31_01_2018.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_2018_3_GROZITS.doc

pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xlsx

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze_GROZITS.doc

 

Jautajums_atbilde_02_02_2018.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.