Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_4.doc

pielikumi04.zip

buvprojekts.zip

 

Jautajums_atbilde_29_01_2018.doc

Jautajumi_atbildes_02_02_2018.doc

Jautajumi_atbildes_05_02_2018.doc

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 28.februārim, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

Nolikums_2018_4_GROZITS.doc

pielikums_1_Darbu_apjomi_GROZITS.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa_GROZITS.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma_GROZITS.doc

pielikums_7_liguma_projekts_GROZITS.doc

pielikums_9_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts_GROZITS.doc

 

Jautajumi_atbildes_09_02_2018.doc

Jautajums_atbilde_15_02_2018.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.