Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/5/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_5.doc

buvproj.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/5/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2018.gada 23.februārī ir nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.