Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2018_6.doc

pielikumi-nr6.zip

ielu-buvprojekts.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 1.martam, plkst. 10.00.

Atbildes_jautajumi_14_02_2018.docx

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_GND_2018_6_GROZITS.doc

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa_GROZITS.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma_GROZITS.doc

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 7.martam, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_GND_2018_6_GROZITS.doc

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Jautajumi_atbildes_21_02_2018.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, 2018.gada 7.martā ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Klēts ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 135350,08 EUR bez PVN ;

2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Pils ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 74504,42 EUR bez PVN;

3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Purva ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 132650,85 EUR bez PVN.

Zinojums_GND_2018_6.pdf