Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/9/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_9.doc

buvprojekts.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/9/ERAF, 2018.gada 18.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN 58580,00 EUR.

Zinojums_GND_2018_9.pdf