Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/13/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_13.doc

pielikumi-nr13.zip

buvproj.zip

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/13/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 20.martam, plkst. 10.00.

Jautajumi_atbildes_05_03_2018.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_2018_13_GROZITS.doc

pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITI.xlsx

pielikums_7_liguma_projekts_GROZITS.doc

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā “Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/13/ERAF, 2018.gada 20.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS “RERE MEISTARI 1”, reģ. Nr. 50103815431, ar līgumcenu bez PVN 1220149,77 EUR.

Zinojums_GND_2018_13.pdf