Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.03.2018. plkst.10.00.

 Nolikums

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Pielikums4

Pielikums5

Pielikums6

Pielikums7

Pielikums8

Pielikums9

Pielikums10

Forma2

Būvprojekts

 

Jautajums_atbilde_06_03_2018.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 27.marta plkst. 10.00.

Jautajumi_atbildes_09_03_2018.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_2018_15_GROZITS.doc

pielikums_1_Darbu_apjomi_GROZITS.xls

 

Jautajumi_atbildes_20_03_2018.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve", identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF, 2018.gada 16.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS "RRCI", reģ. Nr. 44103056780, ar piedāvāto līgumcenu 1596706,15 EUR bez PVN.

Zinojums_GND_2018_15_ERAF.pdf