Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/54/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.09.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_54

1.1.pielikums_Dzirnavu 7a_projektēšanas uzdevums

1.2.pielikums_Stāķi_projektēšanas uzdevums

1.3.pielikums_Litene_projektēšanas uzdevums

1.4.pielikums_Tirza_Projektēšanas uzdevums

2_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma

3_pielikums_pieredzes_saraksts

4_pielikums_specialisti_saraksts

5_1_pielikums_Apaksuznemeja_apliecin

5_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts

6_pielikums_Finansu_piedavajums

7_pielikums_Ligums_projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/54/ERAF, 2018.gada 14.septembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "REM PRO", reģ. Nr. 41503041904, ar līgumcenu 45230,00 EUR bez PVN.

Zinojums_GND_2018_54

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, pamatojoties uz 09.10.2018. SIA „REM PRO” vēstuli, atkārtoti izvērtējot iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem”, identifikācijas numurs GND-2018/54/ERAF, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 10.oktobrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

ZINOJUMS_2018_54_2