Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/64.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_64

1_pielikums_Projektsaanas_uzdevums

2_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma

3_pielikums_pieredzes_saraksts

4_pielikums_specialisti_saraksts

5_pielikums_kvalifikācijas_peredzes_apraksts

6_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts_un_apliecin

7_pielikums_Finansu_piedavajums

8_pielikums_Ligums_projekts

1_1_pielikums_Zemesgrāmata

1_2_pielikums_Zemes robežas, Inventūra

1_3_pielikums_CO2 emisiju aprēķins

1_4_pielikums_1.stāva plāns Variants

1_5_pielikums_2.stāva plāns un griezums Variants

1_6_pielikums_Futbola_stadionu_un_infrastruktūras_noteikumi_2019

Attēli

 

Jautājumi un atbildes

Jautajumi_atbildes_15_10_2018