Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_78

1_pielikums_atklata_konkursa_pieteikums

2_pielikums_informacija_par_pretendenta_pieredzi

3_pielikums_servisa_centru_saraksts

4_pielikums_sadarbibas_partneru_apliecinājums

5_1_pielikums_apaksuznemeja_apliecinajums

5_pielikums_apaksuznemeja_forma

6_pielikums_tehniskas_specifikacijas_tehniskais_piedavajums

7_pielikums_finansu_piedavajums

8_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursa „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78, 2.daļā “Vieglā automobiļa noma sociālās aprūpes centra vajadzībām” 2018.gada 17.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 16816,32 EUR.

Zinojums_GND_2018_78_1

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursa „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78, 1.daļā “Četru vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestādēm” 2018.gada 19.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ML AUTO”, reģ. Nr. 40003789075, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 53184,00 EUR.

Zinojums_GND_2018_78_2