Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_78

1_pielikums_atklata_konkursa_pieteikums

2_pielikums_informacija_par_pretendenta_pieredzi

3_pielikums_servisa_centru_saraksts

4_pielikums_sadarbibas_partneru_apliecinājums

5_1_pielikums_apaksuznemeja_apliecinajums

5_pielikums_apaksuznemeja_forma

6_pielikums_tehniskas_specifikacijas_tehniskais_piedavajums

7_pielikums_finansu_piedavajums

8_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts