Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/80.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2018. plkst. 10.00

Nolikums_GND_2018_80

1_pielikums_Tehniskas_specifikacijas

2_pielikums_Pieteikums_dalibai_konkursa

3_pielikums_Finansu_piedavajums

4_pielikums_Liguma_projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā “Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/80, 2018.gada 21.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 45560,00 EUR.

Zinojums_GND_2018_80