Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dekantercentrifūgas piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/38.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 16.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “BC ENGINEERING”, reģ. Nr. 40103820642, ar līgumcenu bez PVN 70000,00 EUR.

Zinojums_GND_2017_38.pdf

Ligums_2017_38.pdf